Profile

Joinis Longkiad
Who is online?
In total there is 1 user online :: 0 Registered, 0 Hidden and 1 Guest

None

[ View the whole list ]


Most users ever online was 6 on Wed Oct 17, 2012 11:15 pm
Latest topics
» HASIL ANALISIS UJIAN
by joinislongkiad73 Fri Sep 15, 2017 6:04 pm

» Panduan Menggunakan Blog Forum (PMBF)
by Admin Mon Sep 04, 2017 10:33 pm

» MAKLUMAT BERKAITAN BOLG INI
by joinislongkiad73 Sun Sep 03, 2017 6:50 pm

» PAUTAN BLOG SEJARAH
by joinislongkiad73 Fri Jul 14, 2017 12:52 pm

» RUANGAN UNTUK GURU/ADMIN
by joinislongkiad73 Fri Jul 14, 2017 12:44 pm

» Pautan Soalan Sejarah T4
by joinislongkiad73 Fri Jul 14, 2017 11:49 am

» Soalan Objektif Bab 1
by joinislongkiad73 Fri Jul 14, 2017 10:55 am

» BAB 10 : DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA.
by joinislongkiad73 Fri Jul 07, 2017 12:52 pm

» BAB 9 : PERKEMBANGAN DI EROPAH.
by joinislongkiad73 Fri Jul 07, 2017 12:51 pm


Soalan Objektif Bab 1

View previous topic View next topic Go down

Soalan Objektif Bab 1

Post by joinislongkiad73 on Fri Jul 14, 2017 10:55 am

Sumber: http://cikgudanpensil.ucoz.com/_ld/0/56_Item_Objektif_2.pdf

LATIHAN SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 1 1
Nag2oO9 |
Item Objektif
M.S. 9
1. Peta berikut menunjukkan tamadun awal dunia.
Apakah ciri persamaan tamadun tersebut?
I Wujud sistem tulisan II Lokasi di lembah sungai
III Pentadbiran bercorak demokrasi IV Pendidikan menekankan ketenteraan
A I dan II B I dan IV
C II dan III D III dan IV
M.S.5
2. Dalam karyanya Muqaddimah, Ibn Khaldun menekankan ciri kehidupan bandar yang bertamadun.
Apakah ciri kehidupan tersebut?
A Ketinggian moral B Kemajuan ekonomi
C Kesejahteraan hidup D Kebebasan beragama
M.S.27
3. Perkembangan yang pesat dalam perancangan bandar berlaku pada sekitar tahun 20000 S.M. dalam Tamadun Indus.
Apakah faktor yang mendorong perkembangan tersebut?
A Kegiatan keagamaan B Kemahiran ilmu geometri
C Keluasan kawasan pemerintah D Kejayaan kegiatan penerokaaN
LATIHAN SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 1 2
Nag2oO9 |
M.S. 11
4. Apakah lambang kekayaan negara kota di Mesopotamia berikut?
Kish Ur Assur
A keindahan istana B pelabuhan yang sibuk
C bangunan yang tersusun D pelbagai bentuk pintu gerbang
M.S. 14
5. Bagaimanakah undang-undang berikut dapat dipatuhi rakyat Mesopotamia?
A Amalan hidup seharian B Hafalan oleh penduduk
C Dipamer di tempat awam D Diaplikasi sistem pendidikan
M.S. 15
6. Mengapakah kerajaan Assyria dalam tamadun Mesopotamia memberi penekanan dalam ilmu perubatan?
A Mengatasi wabak penyakit B Mendapat pengiktirafan raja
C Meningkatkan taraf kesihatan rakyat D Menjaga kesihatan anggota tentera
M.S. 15
7. Gambar berikut menunjukkan perkembangan bentuk roda di Mesopotamia.
Penciptaan roda tersebut ada kaitan dengan
I kincir angin III kereta kuda
II kincir air IV kolar kuda
Kod undang-undang Hammurabbi
LATIHAN SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 1 3
Nag2oO9 |
A I dan II C II dan III
B I dan IV D III dan IV
M.S. 22
8. Tamadun Mesir sering dikaitkan dengan kemajuan ilmu Matematik. Antara berikut manakah kesan kemajuan ilmu tersebut?
I Kalendar II Kawal banjir
III Ciptaan roda IV Tulisan hieroglif
A I dan II C II dan III
B I dan IV D III dan IV
M.S. 22
9. Apakah faktor kemerosotan Tamadun Indus berikut?
Tamadun Indus
Muncul
2500 S.M.
Merosot
1800 S.M.
A Kezaliman raja B Mengalami kemarau
C Kekurangan makanan D Kebangkitan penduduk
M.S. 30
10. Rajah berikut menunjukkan struktur susun lapis masyarakat tamadun Hwang Ho.
Manakah antara berikut merupakan tanggungjawab golongan hamba?
I Tentera paksaan II Menjaga harta istana
III Membersihkan bandar IV Korban untuk upacara penyembahan
A I dan II C II dan III
B I dan IV D III dan IV
LATIHAN SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 1 4
Nag2oO9 |
M.S. 33
11. Pernyataan berikut berkaitan dengan kepercayaan masyarakat Tamadun Hwang Ho.
Apakah kepercayaan tersebut?
A Tu C Feng Hsui
B Tien D Yin dan Yang
M.S.11
12. Jadual berikut berkaitan dengan Tamadun Mesopotamia.
Apakah faktor yang membawa kepada keruntuhan kerajaan tersebut?
A Penguasaan Parsi B Kemusnahan tanaman
C Perluasan tamadun kuasa Indus D Rampasan kuasa golongan pendeta
13. Jadual berikut menerangkan kepercayaan masyarakat tamadun awal.
Tamadun Awal Raja
Sumeria
Tuhan atau wakil tuhan
Mesir
Jelmaan tuhan, anak Tuhan Matahari
Hwang Ho
Mandat daripada tuhan
Apakah yang dapat dirumuskan mengenai kepercayaan tersebut?
I Raja penentu bencana alam II Raja memiliki kuasa mutlak
III Raja berkuasa atas kehendak tuhan IV Raja perlu mendapat sokongan bangsawan
A I dan II C II dan III
B I dan IV D III dan IV
M.S.14
14. Mengapakah Kod Undang-Undang Hammurabi penting kepada masyarakat Mesopotamia?
A Menggalakkan mobiliti sosial B Merekodkan urusan pentadbiran
C Mengukuhkan organisasi masyarakat D Mencatatkan harta golongan bangsawan
Kemunculan Kejatuhan
354SM
539SM
Orang Cina mempercayai kaitan kehidupan mereka dengan alam sekitar
LATIHAN SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 1 5
Nag2oO9 |
M.S.20
15. Pernyataan berikut berkaitan dengan tamadun Mesir.
Apakah kesimpulan dengan penemuan tersebut?
A
Upacara pemujaan semangat
B
Konsep kehidupan selepas mati
C
Percaya kepada kelahiran semula
D
Amalan penyembahan nenek moyang
16.
Pernyataan berikut menerangkan wujud hubungan perdagangan antara dua tamadun.
Apakah penemuan arkeologi yang membuktikan hubungan tersebut?
A. Cap mohor C Tembikar tanah
B Batu bersurat D Gendang gangsa
M.S. 27
17. Berikut menunjukkan pertembungan tamadun awal.
Mesopotamia ------ Indus Mesir ------ Purba
Apakah kesan pertembungan tersebut kepada tamadun Indus?
A
Pembinaan bandar terancang
B
Peningkatan teknologi pertanian
C
Perluasan kawsan pemerintahan
D
Perkembangan hasil kesusasteraan
M.S.32
18. Gambar berikut menunjukkan tulang oracle masyarakat China.
Apakah kepentingan tulang tersebut?
A
Senjata untuk berperang
C
Alat upacara pengebumian
B
Pengenalan sistem tulisan
D
Lambang status masyarakat
Pada tahun 1922, pengkaji Mesir Purba Howard Carter menemui mayat Tutankhamun II yang dilaputi emas.
Masyarakat Indus telah menjalankan hubungan perdagangan dengan
masyarakat Mesopotamia.
LATIHAN SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 1 6
Nag2oO9 |
M.S.22
19. Antara yang berikut, yang manakah sumbangan tamadun Mesir Purba?
I. Kolar kuda II Pedati beroda
III Tulisan hieroglif IV Sistem kalendar
A I dan II B I dan IV
C II dan III D III dan IV
M.S.31
20. Andaikan anda seorang pembesar pada zaman Dinasti Chou di China. Apakah yang anda lakukan untuk membuktikan kesetiaan anda kepada raja?
I Menjadi penghibur II Menyerahkan ufti
III Melafazkan taat setia IV Memberi bantuan ketenteraan
A I dan II B I dan IV
C II dan III D III dan IV
LATIHAN SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 1 7
Nag2oO9 |
Item Struktur
Buku Teks m.s. 4 – 9
Peta berikut menunjukkan lokasi Tamadun awal dunia.
(a) Namakan lokasi berikut. [2 markah ]
F1 X ialah .......................................................................................
F2 Y ialah ........................................................................................
(b) Apakah maksud tamadun mengikut Islam? [2 markah ]
F1 ............................................................................................................................................................................
F2 .............................................................................................................................................................................
(c) Jelaskan maksud tamadun mengikut pandangan Barat. [2 markah ]
F1 ............................................................................................................................................................................
F2 ............................................................................................................................................................................
(d) Apakah ciri-ciri yang menunjukkan sesebuah masyarakat telah mencapai ciri tamadun? [2 markah ]
F1 ..........................................................................................................................................................................
F2 ..........................................................................................................................................................................
e) Apakah ciri-ciri masyarakat tidak bertamadun di dunia moden hari ini? [2 markah]
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Buku Teks m.s. 5 – 8
2. Jadual berikut menunjukkan carta masa pembentukan tamadun awal dunia. [2 markah ]
Tamadun Masa
Mesopotamia
X
Mesir
3100 S.M.
Indus
2500 S.M.
Hwang Ho
Y
LATIHAN SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 1 8
Nag2oO9 |
Lengkapkan maklumat berikut:
(a) F1 X – ...................................................................................................
(b) F2 Y – ...................................................................................................
(c) Senaraikan ciri-ciri tamadun daripada aspek
Sistem Pemerintahan [1 markah ]
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Agama dan Kepercayaan [1 markah ]
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ciptaan, Tulisan dan Bahasa [1 markah ]
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Pengkhususan Kerja [1 markah ]
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Organisasi Sosial [1 markah ]
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(d) Bagaimanakah petempatan kekal berupaya membentuk masyarakat bertamadun?
F1 ...............................................................................................................................................................................
F2 ...............................................................................................................................................................................
[2 markah ]
(e) Pada pendapat anda, apakah kepentingan sungai kepada pembentukan tamadun manusia
F1 ......................................................................................................................................................................
F2 .......................................................................................................................................................................
[2 markah ].
Buku Teks m.s. 23 – 27
3. Peta berikut menunjukkan lokasi Tamadun Indus yang terbentuk pada tahun 2500 S.M..
(a) Nyatakan kegiatan ekonomi masyarakat tamadun Indus? [2 markah ]
F1 ............................................................................................................................................................
F2 .............................................................................................................................................................
LATIHAN SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 1 9
Nag2oO9 |
(b) Senaraikan ciri-ciri bandar terancang Tamadun Indus. [2 markah ]
F1 ............................................................................................................................................................
F2 ...........................................................................................................................................................
(c) Apakah kemahiran masyarakat tamadun Indus yang boleh dicontoh untuk mencapai kecemerlangan negara?
[2 markah ]
F1 ..........................................................................................................................................................................
F2 ..........................................................................................................................................................................
(d) Bagaimanakah amalan sikap keterbukaan Tamadun Indus yang dapat dicontohi dalam memajukan negara kita? [2 markah ]
F1 ...........................................................................................................................................................................
F2 ..........................................................................................................................................................................
(e) Jika anda menjadi pegawai perancangan bandar pada masa depan, apakah bentuk bandar yang anda impikan? [2 markah]
F1
......................................................................................................................................................................
F2
......................................................................................................................................................................
Item Esei
Buku Teks m.s. 28 – 33
1. Peta berikut menunjukkan lokasi Tamadun Hwang Ho.
LATIHAN SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 1 10
Nag2oO9 |
(a) Jelaskan sistem pemerintahan Tamadun Hwang Ho bagi [6 markah ]
i. Dinasti Shang [ 3 markah ]
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ii. Dinasti Chou [ 3 markah ]
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(c) Terangkan sumbangan Tamadun Hwang Ho kepada peradapan dunia. [ 10 markah]
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

joinislongkiad73
Admin

Posts : 62
Join date : 2015-08-02
Age : 44
Location : Keningau

View user profile

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum